Eko Klub

darowizna

wybierz kwotę darowizny
10 zł
20 zł
50 zł
100 zł

Przekaż dobrowolną darowiznę:Dbam o drzewa

W szkole już od najmłodszych lat uczymy się, czym jest proces fotosyntezy i jaką rolę w nim odgrywają drzewa. Dowiadujemy się, że wytwarzają tlen, który jak wiadomo, jest niezbędny człowiekowi do życia. Poza tym pochłaniają z atmosfery nadmiar dwutlenku węgla, dzięki czemu łagodzą efekt cieplarniany oraz powodują ustabilizowanie się Naszego klimatu – utrzymania odpowiedniej wilgotności powietrza i temperatury. Zarówno drzewa liściaste, jak i iglaste są środowiskiem życia dla wielu gatunków zwierząt i roślin. Dodatkowo ich korzenie spowalniają proces erozji gleby, wpływając na zmniejszenie zanieczyszczenia wód.

Niemalże każdy z Nas lubi spacery po lesie czy parku, lubi nacieszyć oko, otaczającą Nas zielenią, pooddychać czystym powietrzem, skosztować świeżo zerwanych owoców, a nawet schronić się w cieniu przed palącym słońcem. Po powrocie ze spaceru lubimy wejść do domu, usiąść na wygodnym krześle i otworzyć książkę… Jak widzimy drzewo oraz budulec jaki Nam ono daje, jest wszechobecny. Budynki, meble, papier, żywność – wykorzystujemy drzewa niemalże w każdym obszarze Naszego życia. Bez wątpienia odgrywają one znaczącą rolę w codziennym życiu, ale przede wszystkim są inwestycją w przyszłość.

Niestety ta inwestycja jest w pewien sposób zagrożona. Warto przywołać w tym miejscu przykład z „naszego podwórka”. Puszcza Białowieska. Największy i ostatni nizinny las w Polsce. Niestety nieodpowiedni ludzie zadecydowali o jego przyszłości i zwiększeniu wyrębu drzew na jej obszarze. Puszcza, stanowiąca narodowe dziedzictwo, może zamienić się w fabrykę drewna. Ilość drzew w lasach – nie tylko polskich, gdyż problem rozstrzyga się w skali globalnej – wciąż maleje i tylko dzięki przemyślanemu wykorzystywaniu, tego, co one nam dają, jesteśmy w stanie ten proces zniwelować i wspierać naturę, aby ona mogła wspierać Nas.

Z wylesieniem wiąże się wiele zagrożeń. Jednym z nich jest możliwość nagłej utraty bioróżnorodności gatunkowej, która dotyczy zwłaszcza lasów tropikalnych. Różnorodność fauny i flory stanowi podstawę prawidłowego rozwoju i życia wszystkich, zaliczających się do nich gatunków – w tym także gatunku ludzkiego. Dodatkowo pogłębiająca się erozja gleby powoduje zaburzenia w obiegu wody oraz jej zanieczyszczenie, przez co napotykamy na coraz więcej informacji, dotyczących problemów z dostępem do czystych, pitnych i nieskażonych wód. Zwiększa się także ilość szkodliwego dla zdrowia organizmów żywych, dwutlenku węgla, który wpływa na globalne ocieplenie klimatu. Degradacja lasów i puszcz wpływa więc ujemnie na całokształt życia człowieka na Ziemi.

O ile trudnym zadaniem jest bezpośrednie zapobieganie tego typu procederom w skali światowej, o tyle możemy wiele zdziałać lokalnie, małymi środkami. Przede wszystkim pamiętajmy, że drzewom i przedmiotom z niego pozyskiwanym należy się szacunek. I tak np. próbne drukowanie na czystej kartce papieru, którą następnie wyrzucamy do kosza, nie jest jego wyrazem. Gospodarując papierem wielokrotnie, np. poprzez wykorzystywanie niezapisanej strony, wydrukowanego arkusza na „brudnopis” czy drukowanie dwustronne, jeżeli już zachodzi taka potrzeba, powodujemy, że zmniejsza się potrzeba na produkcję papieru, a zatem i wycinkę drzew. Nie musimy także wszystkiego drukować. Nowoczesna technologia pozwala Nam na przechowywanie pisanych tekstów na komputerach, przenośnych dyskach oraz mailowego przesyłania ich do adresatów. Korzystajmy z artykułów zamieszczonych w internecie – zmniejszymy ilość kupowanych gazet. Nie zbierajmy ulotek i papierowych reklam, które zaśmiecają nie tylko Nasze torebki, ale przede wszystkim ulice, dodatkowo, powodując, że są w dalszym ciągu produkowane. Nie wyrzucajmy nieużywanych lub niepotrzebnych książek i podręczników – lepiej je oddać, bądź sprzedać. Przynajmniej mamy wówczas pewność, że będą jeszcze wykorzystane. I nie zapominajmy o skupach makulatury, które dawniej tak popularne, dzisiaj nie cieszą się dobrą sławą. Aby zniwelować wycinkę drzew można działać lokalnie, np. monitorując ten proces w gminie i sprawdzając, czy któreś z gatunków nie są chronione, a jeżeli już do tego dojdzie – skontrolować czy było to zrobione zgodnie z prawem. Najważniejsza dzisiaj będzie jednak dalsza edukacja – nauczanie w teorii i wykorzystywanie jej w praktyce. Zachęcanie do aktywnych, realnych i rzetelnych działań na rzecz ochrony środowiska.

AMBASADORZY

Fundacja Centaurus

Fundacja Centaurus

ul. Wałbrzyska nr 6-8
52-314 Wroclaw

kontakt@centaurus.org.pl
tel. 518 569 487 lub 518 569 488
PKO BP SA 13 1020 5226 0000 6302 0398 3293

Dla wpłat zza granicy i wpłat stałych (Raiffeisen Bank):
PL36 1750 1064 0000 0000 2257 6747 (wpłaty w PLN)
PL17 1750 1064 0000 0000 2257 6798 (wpłaty w EUR)

Dziękujemy za każdą pomoc!