Eko Klub

darowizna

wybierz kwotę darowizny
10 zł
20 zł
50 zł
100 zł

Przekaż dobrowolną darowiznę:Formularz kontaktowy

Imie i nazwisko:
Adres zameldowania:

Ulica:

Numer domu:

Kod pocztowy:

Miejscowość :

Adres korespondencyjny:

Ulica:

Numer domu:

Kod pocztowy:

Miejscowość :

Deklarowana kwota na rzecz realizacji celów statutowych Fundacji Centaurus w formie „Zlecenia stałego przelewu”
zdefiniowanego na moim rachunku bankowym, w dobrowolnej wysokości: złotych.

TAKNIE wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji celów statutowych
Fundacji Centaurus zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.
926, z późn. zm.).

TAKNIE akceptuję regulamin Eko Klubu Fundacji Centaurus

AMBASADORZY

Fundacja Centaurus

Fundacja Centaurus

ul. Wałbrzyska nr 6-8
52-314 Wroclaw

kontakt@centaurus.org.pl
tel. 518 569 487 lub 518 569 488
PKO BP SA 13 1020 5226 0000 6302 0398 3293

Dla wpłat zza granicy i wpłat stałych (Raiffeisen Bank):
PL36 1750 1064 0000 0000 2257 6747 (wpłaty w PLN)
PL17 1750 1064 0000 0000 2257 6798 (wpłaty w EUR)

Dziękujemy za każdą pomoc!